آرشیو » تکالیف عملی

اعمال توصیه شده هر روز
8 ماه قبل

اعمال توصیه شده هر روز

اعمال توصیه شده ی هر روز ۱-       دعای عهد، هر روز بخوانید، روایت: هر کلمه از دعای عهد که بخوانید هزار حسنه به پرونده اعمالت اضافه می شود و هزار سیئه از گناهانت پاک می شود. و در روایت است اگر چهل صبح این دعا را با سوز دل بخوانی، وفات کنی جزءِ کسانی خواهی بود […]